Reklama:

Projektowanie stron i sklepów internetowych dla firm z Torunia, Inowrocławia, Bydgoszczy i okolic oferuje firma E-Infonet.pl

Toruń - dane statystyczne

Dane statystyczne za Głównym Urzędem Statystycznym i Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy

Powiat miejski Toruń - powierzchnia : 115,75 km2

Liczba ludności: 208913

Gęstość zaludnienia: 1796 os./km2

Podział ze względu na płeć i wiek ludności Torunia w 2006 roku
Grupy wiekowe Ogółem Mężczyźni Kobiety
Ogółem 208913 97061 111852
0- 2 5263 2708 2555
3- 6 7309 3677 3632
7-12 11579 5953 5626
13-15 6884 3511 3373
16-18 8226 4263 3963
19-24 23284 11003 12281
0-17 (wiek przedprodukcyjny) 36508 18693 17815
18-59/64 (wiek produkcyjny) 141439 68851 72588
18-44 88028 42495 45533
45-59/64 53411 26356 27055
60+/65+ (wiek poprodukcyjny) 30966 9517 21449
Podział ze względu na płec i wiek ludności Torunia w 2030 roku (prognoza)
Grupy wiekowe Ogółem Mężczyźni Kobiety
Ogółem 171324 79201 92123
0- 2 2734 1409 1325
3- 6 3994 2047 1947
7-12 7112 3652 3460
13-15 4117 2121 1996
16-18 4499 2313 2186
19-24 10352 4975 5377
0-17 20922 10756 10166
18-59/64 98471 50484 47987
18-44 49450 24471 24979
45-59/64 49021 26013 23008
60+/65+ 51931 17961 33970
Prognoza zmian ludności Torunia
2002 205 2010 2015 2020 2025 2030
Toruń 210,7 209,4 206,0 200,5 192,7 182,8 171,3
Ruch naturalny ludności
rok Ruch
naturalny

Migracje
zagraniczne

Migracje
między-
powiatowe

Migracje
mędzy-
wojewódzkie

Pobyt
powyżej
2 miesięcy
czasowy

urodzenia zgony napływ odpływ napływ odpływ napływ odpływ zameldowani wymeldowani
2006 1743 1709 18 185 1120 1637 726 595 7012 2379
Przeciętne dalsze trwanie życia w 2004 r. w podregionie toruńsko-włocławskim
Grupy wiekowe Mężczyźni Kobiety
0 70.2 78,6
15 56,2 64,5
30 41,9 49,7
45 28,4 35,3
60 17,0 22,4
Małżeństwa w powiecie grodzkim toruńskim w 2004
ogółem 999
cywilne 364
wyznaniowe 635
Rozwody w powiecie grodzkim toruńskim w 2004
ogółem 441
na 1000 ludności 2,2
Separacje w powiecie grodzkim toruńskim w 2004
ogółem 59
na 10 000 ludności 2,9

Liczba bezrobotnych w powiecie toruńskim grodzkim
w tys. w %
01-2006 11 512 12,3
04-2006 10 773 11,6
Pracujący w powiecie grodzkim toruńskim w tys.
lata

Rolnictwo

Przemysł Usługi rynkowe Usługi nierynkowe
2000 1,5 42,0 32,1 24,4
2004 0,8 37,9 35,7 25,6